SIBYLA I.

Rád by som Vám poskytol niekoľko informácii o Kráľovne Sibyle. Postupne budem tieto informácie rozširovať. Verím , že nejeden čítajúci ihneď pochopí , že Kráľovna nebola len obyčajnou ženou , ale niekto Viac. Niekto, komu by sme mali byť vďačný za Múdrosti života, ktoré nám tu nechala a ktoré ako neskôr pochopíte čerpala priamo z najčistejšieho prameňa.

(informácie pochádzajú z knihy SIBYLA)

SIBYLA

Kráľovná zo Sáby,

pravým menom

Michalda Kumana,

žila asi v rokoch 970 až 870 pred n.l., bližšie údaje o jej živote, žiaľ, nemáme.

Jej kráľovstvo sa rpzprestieralo na území Sába v Arábii. Kráľovná Sibyla sa preslávila tým, že vykonala veľkú púť ku kráľovi Šalamúnovi, ktorému sa zverila  so svojími tajomstvami. Počas svojho pobytu u kráľa Šalamúna tu spísala deväť kníh kráľovských, ktoré nazvala Múdrosti života.

SIBYLA NA CESTE DO JERUZALEMA

...... Keď prišla Sibyla do Jeruzalema, zostúpila zo svojho voza a šla ďalej po zemi pešo, bosími nohami. Taktiež nariadila všetkým svojim, aby si každý z nich rozopäl remienky a odložil obuv svoju. Povedala;

"Zem táto krvou Božou bude poznačená, nepatrí sa teda človeku, aby zem túto posvätnú pošpinil.

Poomývajte nohy svoje v rieke Cedron a nasledujte ma všetci na horu Olivovú poďakovať Bohu za šťastný príchod do Jeruzalema."

Šla teda bosá až k rieke Cedron pod horou Olivovou, kde ležalo drevo, po ktorom ľudia cez rieku chodili. Ona ale, príduc k nemu, poklonila sa a bozkávala toto drevo: a podvihnúc rúcho svoje, na inom mieste rieku prebrodila. Lebo bolo to drevo posvätné, na ktorom raz mal byť Kristus ukrižovaný.

A keď prišla pod horu Kalváriu, padla na zem, zopäla ruky a zostala tak tri hodiny ležať; potom vstala a obzerajúc sa na všetky strany, s plačom povedala:

"Buďte pozdravené , miesta sväté, sväté ste a sväté zostanete až do konca sveta"

SIBYLA USTANOVUJE SVOJICH DEVäŤ KNÍH KRÁĽOVSKÝCH

...

KNIHA PRVÁ - KRÁĽOVSKÁ

... O PRÍCHODE MESIÁŠA ...

ZAPÍSANÉ JE: Jedného dňa zvolala Sibyla početný svoj sprievod, nakázala každému obliecť sa do rúcha sviatočného a potom sa na čele všetkých odobrala na nízky pahorok, ktorý obyvatelia Jeruzalema volali Golgotou. Tento neobyčajný sprievod vyvolal v celom meste veľké vzrušenie, lebo Golgota bola miestom popráv, ktorému sa každý občan radšej vyhýbal a ktoré bolo zvykom navštevovať len v deň verejných popráv.

Keď teda tento sprievod prišiel ku Golgote, vystrela Sibyla svoje ruky k nebesám a hlasom mocným zvolala:

" Pozdravené buďte, miesta sväté, sväaté ste a sväté zostanete až do konca sveta!"

Keď dopovedala tieto slová , pokľakla spolu s celým sprievodom a niekoľko hodín zostala v hlbokom rozjímaní.

...

...

...

Sibyla hovorí s Šalamúnom:

Ale vedz: až mravnosť tvojho ľudu a spravodlivosť upadne, zostúpi na zem ešte raz prorok, aby národ vyvolený priviedol na správnu cestu. Bude to syn Hospodinov, a predsa syn človeka. Narodí sa z panny na juh odtiaľto, ale zomrie v Jeruzaleme. Hoci nebude zločinec a prinesie posolstvo pravdy všetkým ľuďom, na Golgote bude popravený. Preto som sa ja bola na Golgote pokloniť!

Sväté pravdy bude hlásať, a preto zo všetkých strán budú za ním putovať, aby slová jeho počuli. Ale povstanú proti nemu tí, čo dosiaľ z mylného výkladu zákonov mali úžitok a zisk. Obvinia ho z klamstva a rúhania. Tu on bude konať zázraky, a hoci všetkých presvedčí, nikdy mu celkom neuveria.

Človek ten bude nazývaný mesiášom!

S čistou dušou a telom nepoškvrneným príde medzi hriešny ľud, aby svojim spolubratom pomohol nájsť pravdu, a pre vykúpenie ľuďí bude musieť veľa vytrpieť.

Smrť najpotupnejšiu mu pripravia tí, pre ktorých na zem prišiel. Za strieborný peniaz nahovoria jedného z nich, aby ho zradil a pomohol odsúdiť.

Vidím tohto Mesiáša kráčať s krížom svojím na horu Golgotu a dav zberby jeruzalemskej strpčuje mu cestu kopancami a bitím. Vidím jeho pokojnú a vyrovnanú tvár pri ceste na popravisko a niekoľko málo jeho verných, ktorí ho odprevádzajú, počujem plakať.

A po poprave vidím, ako slnko stráca svoju žiaru, obloha sa červenie ako od krvi a stŕha sa strašná búrka; zem sa trasie a puká, blesky lietajúi vzduchom, rúcajú sa domy i hradby. V tej chvíli roztrhne sa chrám na dve polovice a padajúce kamene pochovajú všetkých tých, ktorí mu smrť spôsobili.

Ľudia sa budú triasť od strachu, a tu, pozerajúc na nebesia, pochopia:

Istotne to bol Syn Boží !

Mnohí potom spoznajú spravodlivosť jeho slov a k jeho viere budú sa prikláňať, hoci v tom čase začnú v Jeruzaleme jeho učenie nemilosrdne potláčať a tých, čo sa k nemu hlásia, kruto trestať. Odsúdenci však nebudú kráčať na popravisko so strachom, mnohí a mnohí so spevom na perách a vzývajúc Mesiáša, jeho smrť budú podstupovať.

Potom príde na Jeruzalem skaza. , o ktorej som ti už predtým hovorila. Zmetie všetkých, ktorí ho popravili a prenasledovali; a bude to výstraha pre všetkých, že jedine On bol vyvolený, a nikto iný."

... O PRENASLEDOVANÍ KRESŤANOV A O VOJNÁCH KRESŤANSKÝCH ...

... Na západe Európy povstane muž z ľudu, ktorý si bude chcieť podrobiť celú Európu. Jeho úspechy budú spočiatku nevídané, no napokon, ako každý, kto vojnu len pre vlastné obohatenie začne, musí raz aj on prísť o celý majetok svoj. Po ukončení tejto veľkej vojny vypukne v Európe zmätok, ktorého následky bude cítiť celý svet až do svojho konca.

V tom storoči zrodí sa v Európe mnoho múdrich ľuďi, ktorí o veciach svetských i duchovných hodne budú uvažovať. A tak sa stane, že necelé dve storočia po páde onoho dobyvateľa svet celý na inom základe bude stáť, ako predtým stával.

Viac o tejto dobe, asi dvetisíc rokov od smrti Mesiáša, vyjavím ti neskôr, pretože najprv musíš poznať celý postup, prečo sa tak stane.

KNIHA DRUHÁ - KRÁĽOVSKÁ

Publikované 12.01. 2013