AURA a STRAVA

Článok aura a strava na prvý pohľad možno spolu nesúvisí, ale presvedčíme Vás o opaku.

V Inštitúte pre analýzy pomocou žiarenia Technologického centra v Kaiserslauterne zisťovali vedci z tímu doktora Fritza Alberta Poppa, rozdiel medzi vajíčkami od sliepok z klietkoveho chovu, kde sú sliepky zatvorené s umelým osvetlením a medzi sliepkami z voľného chovu kde sa sliepky voľne pohybujú vonku.

Vedci merali tzv svetlo života ktoré vyžarujú všetky živé bunky.

Biofotóny sú čiastočky svetla , ktoré vznikajú v jadre buniek.

Meranie biofotónov z dvoch rôznych homogenizátorov vajcových žĺtkov, čiže od „šťastných“ sliepok a sliepok chovaných v klietkach, ukázalo v Poppovom laboratóriu jednoznačné výsledky: vajíčka sliepok, ktoré žili natlačené v klietkach, žiaria iba s polovice v porovnaní s vajíčkami sliepok, žijúcich na relatívnej slobode , na slnku a bez stresu.

Na začiatku experimentu žili všetky sliepky  spoločnej hydinárni a vyžarovanie biofotónov všetkých  vajec bolo rovnaké.  Neskôr boli sliepky rozdelené na dve polovice. Jedna polovica zostala v hydinárni a druhá polovica žila tri mesiace vonku. Počas tohto obdobia, viedli iný, nový a „šťastnejší“ život.

Preukázateľne zmenené biofotónové žiarenie ich vajec nás privádz k záveru, že všetky bunky, teda aj bunky žĺtka vajíčka, infotmácie týchto dvanástich týždňov strávených na slnku, v prírode a na slobode uchovali a vyžarovaným svetlom ich stále odovzdávajú ďalej.

Nemusíme dlho uvažovať, aby sme si mohli predstaviť , aký druh informácii nám odovzdávajú vajíčka alebo mäso sliepok z veľkochovov, keď tieto sliepky sedia od prvého dňa zatvorené v klietke, nepoznajúc nič iné než umelé osvetlenie, tesný priestor, prázdnotu, mreže, betón a strojovo vyrávanú potravu. Preto sa u nich vyvíja agresivita a strach z voľného priestoru. Tieto informácie sa následne prenášajú ďalej a ľudia ich „nevedome“ prijímajú.  Toto sa nedeje iba s hydinou ,  ale aj v iných oblastiach chovu. Nemožno sa potom čudovať , že okolo seba vidíme toľko zla, agresie a strachu.

zdroj: www.svetgralu.sk

Publikované 31.05. 2014