Ortuť v úsporných žiarivkách

Ortuť v úsporných žiarivkách

V snahe zastaviť globálne otepľovanie spôsobené nadmernými emisiami skleníkových plynov, Európska únia schválila zákon vyraďovania klasických žiaroviek v prospech úsporných kompaktných žiariviek do roku 2012. To prispelo k obrovskému nárastu dopytu po týchto žiarivkách a tým odpovedajúcemu vzostupu výroby.

Bohužiaľ žiarivky si vyžadujú ortuť k zahájeniu chemickej reakcie, ktorá produkuje svetlo. Táto ortuť predstavuje významné zdravotné riziko. Britská vláda doporučuje robiť prestávky v pobyte v miestnosti s úspornými žiarivkami aspoň na 15 minút. Miestnosť treba dobre vyvetrať aby sa ortuťové pary rozptýlili. Kvôli zvýšenému dopytu v Európe, v Číne znovu otvorili už opustené doly na ortuť. Čínsky robotníci v nich pracujú s pevnou kvapalnou ortuťou, čo ohrozuje ich zdravie. V jednej zo sledovaných továrni zistili lekári ťažkú otravu u väčšiny pracovníkov. Rovnako početné množstva prípadov otravy ortuťou sú hlásené v továrňach na výrobu žiariviek. Ministri životného prostredia zemi OSN sa  dohodli na konferencii v Nairobi, že nebezpečnú ortuť chcú čo najviac sťahovať z obehu. Úsporne žiarivky sú nebezpečný odpad a v žiadnom prípade nepatria do koša. No práve tam, vo väčšine prípadov končia. A tak nebezpečný ťažký kov končí na skládkach, kde sa uvoľňuje do prírody.

Publikované 13.03. 2013