Parazity

Úvod do parazitológie

Protozoárne infekcie majú za následok ochorenie hostiteľa a jeho tkanovové poškodenie. Na rozdiel od vačšiny bakteriálnych a vírusových infekcií sú protozoarne ochorenia obvykle chronické a v prípade, že je imunitná odpoveď silná, môže dôjsť k imunopatologickým prejavom. Parazitárne červy vyvolávajú ochorenie predovšetkým svojou veľkosťou, metabolizmom a životnými prejavmi (dlhé prežívanie v hostiteľovi) – priame poškodenie z parazita. Vyvolávajú však aj imunitnú a zápalovú reakciu. Parazity si museli vyvinúť mnohé mechanizmy, aby prežili v imunokompetentnom organizme hostiteľa.

Protoza (prvoky) :

-    améby, bičíkovce

-       sporoza, spórovce

-       nálevníky

Helminthes (červy)

-       oblé červy

-       ploché červy

-       motolice

-       pásomnice

Arthropoda (článkonožce)

-       článkonožce

-       roztoče, kliešte

-       hmyz

-       vši

-       ploštice

-       dvojkrídle

-       komáre

-       muchy

-       blchy