Naegleria Fowleri

AMÉBY – MEŇAVKY

NAEGLERIA FOWLERI

Vyskytuje sa kozmopolitne najma v sladkovodnom prostredí s termálnou alebo ohrievanou vodou vodou (teplé pramene, vyhrievané bazény, jazerá a vodné toky v teplých mesiacoch). Je pôvodcom ťažkého ochorenia centrálneho nervového systemmu (CNS), primárnej amébovej meningoencefalitídy (PAME). Vyskytli sa fatálne prípady ochorení spôsobených touto meňavkou (USA, Austrália, V. Británia, Belgicko). Boli to vačšinou prípady mladších osôb, plavcov, ktorý po častých návštevách bazéna z plného zdravia náhle ochoreli na primárnu purulentnú meningoencefalitídu, končiacu fatálne. V Českej republike bola opísaná epidémia, pri ktorej zomrelo niekoľko mladých ľuďí z jednej plaveckej školy. Zatiaľ sa nepodarilo vysvetliť, prečo len niektoré druhy voľne žijúcich améb sú schopné prenikať z prínosových sínusov do mozgu. Vstupnou bránou infekcie pri kúpaní a ponáraní je sliznica nosnej dutiony. Améby prenikajú do mozgu pozdĺž čuchového nervu.